Történelmi & Életrajzi

A királyné

Elisabeth Faltin

A királyné

Bajor Gizella, a szent magyar királyné

Kritikák:

02.02.2009A Királyné

Rekreátor Magazin

A vastag kötetben megismerhetjük Szent István királyunk feleségének, Gizellának az életét, aki eddig inkább a háttérben volt jelen történelmi tanulmányainkban. Az ő szemszögéből láthatjuk a korabeli magyarokat, és az ő erejét ismerhetjük meg, ami abban a hitben és támogató szeretetben gyökerezett, amellyel férje mellett állt.

A szerző meggyőződése, hogy Gizella királyné nélkül nem lehetett volna ennyire sikeres István király sem. (Tény, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy erős asszony).

Ismerkedjünk meg a szerzővel, Elisabeth Faltinnal! Szegeden született és férjhezmeneteléig ott élt. Férjével azóta is Magyarországon él, de a bajorországi helyszíneket végigjárta a könyv megírásához. A magyar királynék történetéről keveset tudunk, ezért kezdett több éves kutatásba Elisabeth Faltin, és ennek a kutatásnak nagyszerű eredménye a könyv.

Stílusa élvezetes, szórakoztató. Az öltözékek, a helyszinek, a lószerszámok leírása aprólékosnak tűnik, ám hatására megelevenedik szemünk előtt a bemutatott kép, és máris ezer évet visszaszálltunk az időben. Szinte érezzük a tavaszi táj üde illatát, amelyben a fiatal István lovagol sosem látott arájához, fényes kísérettel, boldog várakozással.

Gizella - aki még szintén nem látta jövendőbelijét - máris szerelmesen gondol Istvánra, és izgatottan készül a magyar királyi udvarba.

Boldogok lesznek? Sokszor gondolunk úgy Gizellára, mint akit anyósa, Sarolt elnyomott, gyermekei elvesztése boldogtalanná tett… Bizonyára mindez igaz is lehetett, de amikor Imre herceg esküvőjére készült a Királyné, olyan boldog örömöt sugárzik a könyv, hogy elhisszük, valóban boldog volt. Ekkor jön a rettenetes hír, majd megérkezik Imre herceg holtteste… Ezen a ponton Gizella összeomlik…

A szerző nagyon jól ismeri a lélek minden rezdülését és tökéletesen írja le, mit érezhettek az ezer éve elhunyt szereplők. Olyan az egész könyv, mintha a szerző azonosult volna Gizellával, és az ő szeretetét sugározza át a többi szereplőre is.

Nagyszerű olvasmány, amelyet ajánlok mindenkinek! Ne ijedjenek meg a nyolcszáznál is több oldalszámtól, mert ezt a könyvet egyszerűen nem fogják tudni letenni, annyira kitünő könyv.

11.02.2009Bajor Gizella regényes élete

Vehir.hu - Kocsis Sándor

Szent István élete bajor származású királynője nélkül meglehet, talán csak röpke pillanat lenne több mint ezer éves történelmünkben. Az államalapító király árnyékában élő Gizella történetét azonban nem fedi már sokáig homály, hála Elisabeth Faltinnak, az írónak, akinek tollából hosszú évek aprólékos kutatómunkája eredményeként született regény.

- Gizella királyné személyisége iránti vonzódásomra csak a tudatalattim adhat választ. Főiskolásként abban a szerencsében lehetett részem, hogy a várban tanulhattam és lakhattam. Bár a vizsgáim nagy részét Budapesten tettem le, néhány zárthelyit Veszprémben is írtam. Ilyenkor mindig találtam rá alkalmat, hogy a kilátónál magasodó szoborpárhoz odamenjek, és megérintsem Gizella királyné és István király lábát - válaszolta az írónő kérdésünkre, melyben könyvének főszereplője iránti, az interjú során is érezhető csodálatáról faggattuk.

A csodálatból évek múltán regény született, melyhez alapot a Honismereti Akadémia milleniumi nyári kurzusa adott. Az előadásokból kiderült, vajmi kevés emlék maradt ránk az államalapítás kori királynék szerepéről, így Elisabeth Faltin lázas kutatómunkába kezdett.

- Tudományos igényű összefoglalásnak indult, de nem tetszett, mert élettelen volt. Családtagjaim kritikai észrevételei nyomán aztán addig-addig alakítgattam az első 20-30 oldalt, hogy egyszer csak ott ragadtam a gép mellett - részletezte a szerző.
Szóba sem jöhetett más, mint az első királyné - mondta el -, hisz Gizella és István személyisége korabeli európai mércével mérve is kimagasló, de bármely korban, korunkban is példa értékű. A regény a királyné mindennapjait kíséri végig, a tizenegy éves lányka kézfogóján, asszonnyá érésén és anyává válásán keresztül az özvegy királyné viszontagságos életének alkonyáig. A történelmi események javarészt Kristó Gyula történészprofesszor álláspontját tükrözik. Az élethelyzeteket viszont a alkotó személyes attitűdje formálta, így az olvasó nem csak történelmi elbeszélést, hanem olvasmányos regényt vehet egyúttal a kezébe.

- Nem tudom, hogy az igazi írónők mennyiben anyák, nagymamák vagy feleségek. Nekem nem jelentett gondot a mindennapok asszonyának életét élni és a regényt írni. Az éjszakák és a szabadnapok magányában írtam, és meg kell mondjam, nem volt nehéz. Alig bírtam abbahagyni. Minden hiányzó láncszemet aprólékos gonddal szerettem volna összegyűjteni. Barátaim, ismerőseim is példás gyorsasággal derítettek fényt egy-egy bizonytalan, vagy hiányzó adatra. A könyv megszületését az a pillanat jelentette, amikor a kiadónak címezve a küldés gombra kattintottam a számítógépemen. Nos, akkor úgy sóhajtottam fel, mint amikor a fiamat kezembe adták.

07.07.2009Keresd a nőt! - az államalapításnál is

Delmagyar.hu - Bakos András

 
Csanádalberti - Szent István király Gizella nélkül nem lett volna képes ekkora tettre – mondja Elisabeth Faltin, akinek A királyné című történelmi regényét a német Novum Verlag adta ki. A szerző – valódi nevén Kovácsné dr. Faltin Erzsébet – maga is határozott nő. A rendszerváltás után közel 20 évig dolgozott Ambrózfalva és Csanádalberti körjegyzőjeként.

„Szívesen fogadunk kéziratokat!" – bátorítja a kezdő írókat honlapján – a magyar kiadók szokásától némiképp eltérően – a Novum Verlag. A német vállalat weboldala azt is hangsúlyozza: „szívünket szerzőinkért!". E szerzők egyike Elisabeth Faltin, akit az ambrózfalviak, csanádalbertiek Kovács Józsefnéként ismernek. E két településen dolgozott közel két évtizedig körjegyzőként. Két polgármesteri hivatalt irányított, a helybeliek szerint karakteres, határozott vezetőként, két polgármester munkáját segítette. Önéletrajza szerint addig, míg súlyos gondjai, egészségi állapota miatt nem kényszerült lemondásra.

Az 56 éves mezőhegyesi asszony ma családjának és kutató szenvedélyének él. Eredetileg történelmi tanulmányt készült írni, amikor Gizella életéről gyűjtött anyagot. Miért pont róla?

– Amikor Veszprémben tanultam, majdnem mindennap láttam a szobrát, olykor megérintettem a lábát, úgy mentem zárthelyi dolgozatot írni – számol be az életét végigkísérő élményről Kovácsné dr. Faltin Erzsébet. – Célom az, hogy fölhívjam a figyelmet rá, meggyőződésem, ő jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Szent István véghez tudta vinni az államalapítás művét. 2004– 2005-ben, amikor kezdtem lelkileg föltápászkodni, eldőlt, hogy a könyv regény lesz, amely ragaszkodik a történelmi tényekhez. Ez nem mindig könnyű, hiszen néhány eseményről többféle nézet is létezik. Sokan segítették a munkámat, így például Blazovich László professzor is. Nagy élmény volt a kutatásokban eljutni olyan mélységig, hogy én is közvetlenül tapasztalhattam: sok minden változott 1000 év alatt, de emberi dolgaink, tetteink mozgatórugói szinte ugyanolyanok.

Erzsébet a könyv kéziratát elküldte a szeged–csanádi megyés püspöki hivatalba. Kiss-Rigó László úgy döntött, ajánlót ír hozzá: „Szívből kívánom, hogy ez a regény, miközben maradandó olvasói élményt nyújt, szolgálja azt a nagy célt is, hogy Gizellát egyre jobban megismerjük, megszeressük, kultuszát ápoljuk, és egyszer eljöjjön az a nap is, amikor Boldog Gizellát Szent Gizellaként tiszteljük" – írja a püspök.

Skóciai Szent Margit élete

A szerző most Skóciai Szent Margit életét kutatja. A krónika szerint 1047-ben született a mai Mecseknádasdon, 1069- ben lett III. (Véres) Malcolm felesége, megszelídítette, s ha kellett, a helyes irányba terelte férjét. A skótok jó szívű, a szegényeket mindig gyámolító királynéként emlékeznek rá.

Formátum: 13,5 x 21,5 cm
Oldalszám: 840
ISBN: 978-963-9842-72-4
Megjelenés időpontja: 2008-11-26
Átlagértékelés : 5
 5.490 Ft