Egyéb & Vegyes

A felhőket elfújta a tavaszi szél

Bolgárfalvi Z. Károly

A felhőket elfújta a tavaszi szél

Olvasópróba:

A felhőket elfújta a tavaszi szél

A felhőket elfújta a tavaszi szél
most mosolygós réteken lágyan zenél

Az út fehér szalagján finom port kavar
már csak emlék, már csak álom az, ami zavar

Megfáradt bennem a szó, s mint öreg
hegedűhúr kopottasan rezeg, kísért a múlt

Azt mondják, szomorú, kínlódás ez az élet
mégis mennyit sóvárog utána a lélek

Mert érzékeny, hát vágyódik az ember
néha megtorpan, körülnéz, szólni sem mer

Csak nézi, mint szalad az út a kertek alatt,
mint szalad az élet, amíg meg nem szakad

S mikor a múlt eképpen jár térdig a mában
sietőst kapkod az emlékek sodrában
A hajnal az éjbe…

A hajnal az éjbe fehér szegeket ver
Olvad a sötét, a meleg fényt kever

Az éj világa úgyis foszlóban van már
Lágyan ring a szellő, a tavasz visszajár

Zsémbes a reggel, szór maga köré lármát
Fürdik a virradat, szétsodorja álmát

Ásít a folyó, búcsúzik egy csillag
A habok fodrában ezüstösen csillan

Valahol szél mozdul, a táj felett bujkál
Ömlik a nap vére, aranyában turkál
A ház is olyan

A ház is olyan
Mint amilyent a
Szigorú szegénység
Rajzolni engedett

Szoba, konyha
A konyhában tűzhely
Hol egy fedél alatt
Több nemzedék nőtt fel

Nem tudom megmondani
De valami más lett
A kertekből füst száll
Csípős füst, más nem

Könnyű felhő lebeg
A házak és fák fölött
Visszakapaszkodva
A lenyugvó nap köszön

Gyerekek dobálják a
Vadgesztenye héját
Pontosan célozva
A kertkapufélfát

Messziről érkeznek hozzám
A formálódó szavak
A bölcs gondolatok nem
Múlhatnak el oly hamar

Édes fiam, mi már
Igencsak öregek vagyunk
Életünk alkonyán minden
Nap a mi ünnepnapunk

Minden lassabban megy
Hova is siettünk volna
Rend szokott itt lenni
Várjuk, mit hoz a holnap

Erőtlenül, csatát vesztve
Nézek emberem szemébe
Ő kezeit tárja felém
Én lelkét őrzöm meg cserébe
A napfény lustán jár

a napfény lustán jár
az öregedő fák között

pirulva fut a lány
fiatalsága már elköltözött

szoknyáját összekapja
villan a combja, fehér

ha nem ismerném régóta
hinném róla, hogy ledér

ajka csókra szomjas
lehunyt szemmel inna már

én a bőség zavarában
állok, mint egy vén szamár

lélegzetem visszafojtva
tapad ajkam ajkára

még egy év sem telik bele
szükségem lesz dajkára

gyönge napfény lassan ámít
már látom boldogságomat

bú a bánat könnybe szárít
majd kerülöm társaságukat

a napfény lustán jár
az öregedő fák között

pirulva fut a vágy
fiatalsága már elköltözött?
A nyitott ablakon kisurrant a sötét

A nyitott ablakon kisurrant a sötét,
Szürke hamuját szórva szanaszét.

Óvatosan neszez, hátha rémek járnak,
Reszket a lelke, míg magára találhat.

Arcát fázósan sodorja a szél,
Mint ömlő ezüstjére a hold, ő is visszanéz.

Félve vár hűs virradatra kék-sötét árnnyal,
Ragyogó fénnyel mégsem eshet nyárnak,

És a nap már ébred. Langy leheletével biztat,
Hív, versez: mindennap eljő, vár rád, kelj fel!
A szeretet

A szeretet egyben
áldozat is
örökkön-örökké él
túlmutat halálon is

Szeretni akarok
örökké szeretni
bút, fájdalmat, nyomort
örökre feledni

Szélhányta hullámait
csitítani lelkemnek
orvosolni sebeit
szerető szívemnek

Éltet a remény, hogy
gyúl még láng a szívekben
lángra gyúlhat a szeretet
majd minden emberben
A szülői házat

A szülői házat
az ősz már körbeülte.
Hullik a szilva,
a körte a fűbe.

Vöröslik levele
majd’ minden bokornak,
elmúlást hirdet,
pusztulást csokorban.

A vén fák gesztje
már korhadoz,
de a szíjácsuk még él,

az út
szürkésfehér szalagján
vidáman nyargal a szél,

bugás fűcsomók
fakó aranyhaja
hullámos dombokon
terül, úszik, szalad,

kopottas ruhájában
néz körül az erdő,
napbarnított kérges arca
barnás, vörös, felhős.

S a hegyek, síkok,
dombhajlatok,
mezők, rétek, jó illatok

futnak egyre,
futnak messze,
belekiáltva a csendbe,

hogy a nyár ablakában
könyököl az ősz,
a sóhaj, a szívdobbanás
magányos, kergetőz.

Az őszi est mint barna folt,
mint hosszú forró csók,
áll lesben a tájon,
mint bizsergő emlék a szájon.

S ez órában szívesen
adná neki a lánynak
szívét minden ember,
hűséges társnak.

Formátum: 13,5 x 21,5 cm
Oldalszám: 156
ISBN: 978-963-9916-91-3
Megjelenés időpontja: 2011-05-27
 3.830 Ft
 1.915 Ft