Mihályi István

A szerző 1929. május 02-án született Magyarnándor községben. Munkáscsaládban nevelkedett, két testvérével együtt. A Budapesti Agrártudományi Egyetemen tanulmányaimat 1953-ban fejezte be, ahol mezőgazdasági gépészmérnöki oklevelet szerzett, majd Gödöllőn üzemgazdasági mérnöktovábbképzésen vett részt. Kisújszálláson telepedett le, megnősült, házasságukból 2 lánygyermekük született. 1963-tól Karcagon élnek.
Számos kutatómunkát végzett a talaj termékenységének fokozásával, továbbá az új talajművelési és talajjavítási módszerek gépesítési lehetőségeinek kutatásával kapcsolatosan. 1980. június 21-én mezőgazdaság-tudományi doktori címet szerzett a Debreceni Agrártudományi Egyetemen.
A „Hazáért és szabadságért 1956-os emlékérem“-mel tüntették ki az 1956-os forradalomban és szabadságharcban való részvételéért, továbbá az 50. évforduló tiszteletére emléklapot és emlékérem kitüntetést kapott. Tagja a Recski Szövetségnek, a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak, a Polgári Nyugdíjas Klubnak és az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének, ahol eddigi érdemei alapján 2009. június 20-án vitézzé avatták.
Írt már regényt, novellákat, verseket, dalszövegeket, nótákat komponált, festett, kép- és hangfelvételeket készített a különféle társadalmi és családi eseményekről. 1981. szeptember 01-én a DATE Kutatóintézettől vonult nyugdíjba.

Publikációk: