Prof. Dr. Gánti Tibor

(1933-2009)


A Szerző Vácott születetett, a hegyek-vizek és az alföldi síkság gyújtópontjában. Itt vált felnőtté, együtt élve a természettel, ami kutatói pályáját is meghatározta. Az elméleti biológia professzoraként munkássága kétirányú: egyrészt az élet mibenlétére és keletkezésére, másrészt az élővilág megőrzésére vonatkozik. Eddig 15 könyve jelent meg különböző (magyar, angol, lengyel, orosz) nyelveken. Élete fő műve az ún. chemoton elmélet, amely magában foglalja a fluid (kémiai) automaták elméletét és annak az élővilágra való alkalmazását, azaz az élő és élettelen elválasztását, az élet minimálmodelljét, az élet keletkezésének és mesterséges előállításának elméleti alapjait. Ezek szolgálnak alapul az EU legfontosabb nanotechnológiai programjának, az ún. PACE programnak a megvalósításához.

Főbb kitüntetései: Herman Ottó-díj (1982), MTESZ-dij (1986), Pro Natura (1989), Pest Megye Tudományos Díj (2006), Nagymaros díszpolgára (2007).


A szerző eddig megjelent művei:

Forradalom az élet kutatásában (Gondolat - 1966)
Az élet princípiuma (Gondolat - 1971)
2. átd. kiadás (Gondolat - 1978)
3. kiadás (Kriterion - 1979)
4. kiadás (OMIKK - 1983)
5. kiadás lengyelül (Wiezda Powszechna - 1986)
6. kiadás angolul (OMIKK - 1987)
Kvarkoktól a galaktikus társadalmakig (Kossuth - 1974)
A Theory of Biochemical Supersystems and its Application to
Problems of Natural and Artificial Biogenesis (Akadémiai Kiadó és University Park Press, Baltimore, párhuzamos kiadás - 1979)
Az élet és születése (Tankönyvkiadó -1980)
2. kiadás oroszul(Prosveschenie - 1984)
Eltűnő szigetek (Natura - 1983)
Chemoton elmélet I. kötet A fluid automaták elmélete (OMIKK - 1980)
Chemoton elmélet II. kötet Az élő rendszerek elmélete (OMIKK - 1989)
Kontra Crick, avagy az élet mivolta (Gondolat - 1989)
A remetesüldő, avagy az aggszűz (Kogitátor - 1992)
Váci eltűnő szigetek Váci Önkormányzat (1994)
Az élet általános elmélete (Műszaki Kiadó - 2000)
The Principles of Life (Oxford University Press - 2003)
2Chemoton Theory. Vol.1. Theoretical Foundations of fluid
Machineries (Kluwer Academic/Plenum Publishers - 2003)
Chemoton Theory. Vol.2. Theory of Living Systems (Kluwer
Academic/Plenum Publishers - 2003)

Publikációk: